Prezentacja projektów na Targach Agro Show 2021

Prezentacja projektów na Targach Agro Show 2021

Podczas odbywającej się w miniony weekend (24-26 września) największej w Polsce Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW, zaprezentowano działania i inicjatywy prowadzone przez PCSS w sektorze rolno-spożywczym. W panelu „Sposoby na wzmocnienie ekosystemu innowacji rolniczej w Polsce” aktywnie uczestniczył zastępca dyrektora PCSS – dr inż. Krzysztof Kurowski.

AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. Wydarzenie, goszczące co roku w podpoznańskich Bednarach, to doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. To także kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu rolnicy przybywający na AGRO SHOW podczas 4 dni Wystawy mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

Podczas tegorocznej imprezy zaprezentowano trzy projekty, realizowane przez PCSS: SmartAgriHubs, DEMETER oraz eDWIN. SmartAgriHubs konsoliduje i promuje ogólnoeuropejską sieć Cyfrowych Hubów Innowacji dla Rolnictwa, a PCSS współprzewodniczy Regionalnemu Klastrowi Europy Północno-Wschodniej, wspierając i monitorując pilotażowe projekty w tym regionie. DEMETER jest projektem o dużej skali, zajmującym się wyzwaniami interoperacyjności w agrotechnice. W jego ramach PCSS prowadzi pilotaż zajmujący się wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań Internetu Rzeczy do współdziałania właścicieli pasiek i rolników, w celu zwiększenia efektywności produkcji rolnej.

Podczas sesji panelowej zaprezentowano projekt eDWIN ekosystem do wdrażania innowacji w zarządzaniu gospodarstwem. Aplikacja, która pojawi się w połowie 2022 r. będzie ostrzegać przed agrofagami lub załamaniem pogody. Projekt powstaje przy współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.